Gelaagd glas wordt bekomen door het samenvoegen van twee of meerdere glasplaten die over hun ganse oppervlak met elkaar verbonden worden door een of meerdere film(s) in een kunststof materiaal.

De film is meestal samengesteld uit polyvinylbutyral, in het algemeen “PVB” genoemd maar er kunnen ook andere kunststofmaterialen, harsen of gels gebruikt worden. Gelaagd glas is een samengesteld materiaal dat zowel de eigenschappen van glas als van de gebruikte tussenlaag verenigt (hechting aan het glas, elasticiteit, weerstand aan inslag) Gelaagd glas met een tussenblad in PVB wordt vervaardigd via een walsproces, gevolgd door een behandeling in een autoclaaf.

In de autoclaaf wordt onder hoge druk en temperatuur de ingesloten lucht (tussen de glasbladen en de PVB (‘s)) verwijderd, worden de glasbladen en de PVB tussenla(a)g(en) met elkaar verbonden en wordt het geheel transparant.

Wanneer het glas breekt, blijven de glasscherven aan de tussenlaag kleven. Gelaagd glas wordt vooral gebruikt als veiligheidsglas, en waar het risico op doorvallen van personen groot is of waar vallende glasscherven personen kunnen verwonden, bijvoorbeeld in het dak.

Als de sterkte van gehard of gelaagd glas niet toereikend is, wordt een combinatie gemaakt tussen gelaagd en gehard glas.